Förbundsmöten

Vårmöte 30.3.2019 Gumbostrand, Sibbo

Årsberättelse (innehåller kallelse och föredragningslista)

Protokoll


Höstmöte 17.11.2018 Norrvalla

Välkommen på FSOs höstmöte lördagen den 17 november 2018 klockan 17.30 vid Norrvalla, Vöråvägen 305-307, 66600 Vörå. Fullmaktsgranskning och kaffeservering kl. 17.00.På mötet behandlas i 14 § av förbundets stadgar nämnda ärenden. I år är styrelsemedlemmarna från Österbotten i tur att avgå så det blir även val av tre österbottniska styrelsemedlemmar.  Om en medlemsförening önskar uppta en fråga till behandling, bör därom skriftligen meddelas senast tre (3) veckor före mötet till förbundsstyrelsen. Varje medlemsförening, som fullgjort sina skyldigheter mot förbundet, har vid mötet en (1) röst. En förening får representeras av flera till föreningen hörande ombud, av vilka en speciellt namngiven får utöva rösträtten.

Kallelse

Föredragningslista

Fullmakt

Verksamhetsplan

Protokoll

Vårmöte 21.4.2018 Hotelli Korpilampi

Årsberättelse (innehåller kallelse och föredragningslista)

Fullmakt

Strategi 2019

Protokoll

Höstmötet 25.11.2017

Kallelse

Föredragning

Fullmakt

Verksamhetsplan

Budgetplan 2018

Vårmöte 22.3.2017

Kallelse

Föredragningslista

Fullmakt

Årsberättelsen

Resultat 2016

 

Höstmöte 22.11.2016

Föredragningslista

Verksamhetsplan

Mötesprotokoll

 

Vårmöte 16.4.2016

Mötesprotokoll s.1 s.2 s.3 Verksamhetsberättelse

 

FINLANDS SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUND FSO r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

e-post: fso(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235628-9

Wilhelm Stenbacka
grenchef
+35840 193 1394
wilhelm.stenbacka(AT)idrott.fi

Fredric Portin
förbundstränare
+35850 516 7304
 fredric.portin(AT)idrott.fi

Bil för läger, till tävling, resa be offert!

RA-Vuokraus

Trycksaker för idrottsföreningar - lätt och behändigt!

Sporttinappi