FSOs Utbildningar 2019

19.1 Ocad kurs Norrvalla
Kursen omfattar följande områden: planera banor med OCAD, planera träning med OCAD (kurvträningar, kompassträningar, förenklad karta, karta utan stigar, vita områden, korridororientering, linjeorientering och rund karta), samt grunder i orienteringsteknik. Som utbildningsledare fungerar Otto Sund. Ta med en egen laptop. Anmäl till utbildningen på denna länk senast 13.1.2019. Adress och tid: kl.9-15 vid Norrvalla, Vöråvägen, Vörå. Kursen kostar 20€ /person eller max 100€/ förening(mer än 5 pers).
 

20.1 Kartritarkurs, Norrvalla
Under kursen behandlas: användning av karttapullautin material, framställning av bottenmaterial, grunderna i kartritnings/banläggningsprogrammet OCAD, kartritning med dator/GPS/för hand och övning utomhus. Ta med en egen laptop. Anmäl till utbildningen på denna länk senast 13.1.2018. Utbildningsledare: Otto Sund. Adress och tid: kl. 9-17 i Norrvalla, Vöråvägen, Vörå. Kursen kostar 20€ /person eller max 100€/förening(mer än 5 pers).
 

19-20.1 Nuori Suunta - ledarutbildning, Nedervetil
Nuori Suunta-ledarutbildningen riktar sig till ledare och blivande ledare för barn under 12 år i föreningarna. Utbildningen lämpar sig väl för nya ledare och föreningar som startar upp sin ungdomsverksamhet. Det är bra om deltagarna känner till grunderna i orientering. Anmälning till utbildning. Anmälan stäng 6.1.2018.
Innehållet är följande: 

  • Orientering som hobby för barn och ungdomar; kännedom om grenen och barn
  • Jag som ledare, inlärningsmodell
  • Uppstart eller effektivering av föreningens ungdomsverksamhet
  • Utbyte av erfarenheter
  • Deltagarnas önskemål

Övningsuppgifterna under utbildningen är relaterade till den egna verksamheten som ledare i föreningen. Det är önskvärt att flera ledare från samma förening deltar samtidigt i utbildningen. Detta möjliggör skapandet av ett team, som fungerar som ett stöd för varandra och tillsammans för verksamheten i föreningen framåt.

Utbildningen omfattar två veckoslut (lö-sö), totalt 36 timmar. Distansstudierna mellan de två tillfällena innehåller bland annat ledaruppgifter i föreningen, så att nivå 1-utbildningen omfattar ungefär 50 timmar.

Utbildningen hålls av Nuori Suunta-tränare. Tränarna stöder föreningsledarna i de gemensamt överenskomna utvecklingsuppgifterna, i enlighet med modern utbildningspraxis, genom att fungera som sakkunniga, ledare, hjälpredor, tankeväckare, skapare av kontakter och så vidare.

Priset för utbildningen är 75€/helg/deltagare eller 225 €/helg/förening (om 3 eller flera deltagare från samma förening). I priset ingår utbildning och utbildningsmaterial, förutom träningskortpaketet ”Suunnistusseuran huipputreenit” (orienteringsföreningens toppträningar, se nedan). Måltider, hyra för utrymmen och andra faciliteter ingår inte i priset. Dessa kostnader delas mellan deltagarna eller deras föreningar.

Info och beställningar: Katja Kyckling, 0400 977 190, katja.kyckling(a)suunnistusliitto.fi

23-24.3 Tränarutbildning nivå 1

Målgruppen för utbildningen är föreningens ledare och tränare för åldersgruppen 11 - 17-åringar. Utbildningen ger en insikt av orienteringshobbyns viktiga element och deltagarens grenkännedom ökar. Innehållet och inlärningsfrågorna ger ledtrådar och verktyg för att förverkliga en attraktiv träningsverksamhet i föreningen. Målsättningen med tränarutbildningen är också att väcka intresset att utvecklas som ledare och tränare.

Tränaren som har gått utbildningen har beredskaper för att leda grupper i ungdomarnas föreningsträningar och han förstår huvuddragen av enskilda träningars betydelse i träningsårets helhet. Utbildningens inspirerande atmosfär hämtar energi för att utveckla föreningsträningen. I utbildningen får man också första beredskaper för att fungera som personlig tränare.

Utbildningen består av två veckosluts närstudier samt uppgifter. Utbildade tränare hämtar mera kvalitet och inspiration till ungdomarnas föreningsträning.

Utbildningens målsättning och innehåll 

Anmäl dig till utbildningen på https://www.suunnistusliitto.fi/valmentajakoulutus/nuorten-seuravalmennus-suunnistusseurassa-taso-1/. Anmälan stänger 3.3.2019. Utbildningarna är öppna för olika föreningars deltagare.

Nivå 1 utbildningens pris är 75 euro/veckoslut/deltagare eller 225 euro/veckoslut/förening (med 3 eller flera deltagare från samma förening). I priset ingår utbildningen och materialet. Hyra för utrymmen, måltider o.s.v. ingår inte i detta pris.

(Datum öppet ) Banläggarutbildning 1
 

(Datum öppet) Planering av barn- och ungdomsbanor  
Under utbildningen går man igenom hurudana banor är lämpliga för barn, vad man skall tänka på som banläggare, men också hur man arrangerar attraktiva tävlingsarrangemang för barn och ungdomar. Utbildningen passar alla intresserade och speciellt banläggare för barn och ungdomsbanor samt de som arbetar mycket med barn och ungdomsverksmahet i föreningen. Här är även möjligheten att träffa förbundets stödperson för året 2019, som hjälper och stöder (fungerar som bollplank för) barn- och ungdomstävlingsbanornas banläggare. Alla banläggare som gått utbildningen har möjligheten att få sin föreningstävling få stjärnmärkt på Irma genom att kontakta Suunnistusliitto (SSL). Detta märke visar tävlingsdeltagre att banläggaren har kännedom i barn- och ungdomsbanor. Utbildningen är gratis. Länken till anmälan och information om tillfället kommer senare på denna sida och på SSLs sidor. 
 

(Datum är ännu öppet) Banläggarutbildning klass 2

Är du intresserad av att planera orienteringsbanor? Vill du lära dig att använda OCAD? Under denna utbildning har du möjligheten att lära dig mer och fördjupa mer i grunderna. Kursen lämpar sig för alla personer som vill lära sig att planera orienteringsbanor för träning och tävling. Under kursen lär du dig också vad du skall tänka på då du planerar banor. Ta med dig en egen bärbar dator om du har. Deltagaravgiften är 25 €/person (max 100 € /förening). Priset inkluderar material och kaffe. Avgiften faktureras efter kursen av deltagaren eller föreningen (enligt överenskommelse). Mer om anmälan kommer senare. 

Frågor kring utbildningar och kurserna kan riktas till fso@idrott.fi.

NYA UTBILDNINGAR UPPDATERAS PÅ DENNA SIDA. VÄNLIGEN KONTAKTA fso(a)idrott.fi IFALL ER FÖRENING ÖNSKAR BESTÄLLA ETT VISST KURSPAKET.

FSO´s förtjänstmärken, plaketter och standar

 

FÖRTJÄNSTMÄRKEN AV II OCH I KLASS
Utdelas huvudsakligen för arbets- och annan förtjänstfull insats inom och för FSO.
Med detta jämställes vägande insatser inom distriktenas
orienteringsutskott och olika SSL-instanser.
Personens aktivitet och resultat är av avgörande betydelse

FÖRTJÄNSTMÄRKET AV I KLASS ÄR FSO:s HÖGSTA UTMÄRKELSE
och skall därför utdelas rätt så begränsat.
Förutsättes att man tidigare erhållit II klass förtjänstmärke

FÖRTJÄNSTPLAKETTERNA
Dessa har lägre rangordning (värde) än förtjänstmärkena och
kan tilldelas såväl personer ann föreningar  institutioner).
Förbunds- eller distriktinsats är ej obligatorisk för erhållande av dessa,
utan föreningsarbete eller annan insats för orienteringssporten kan premieras.

STANDARET
Utdelas i första hand till föreningar (institutioner).
Kan även ges åt person som fått  allt annat.

INTRESSEMÄRKET
Utdelas både åt FSO:are och  utomstående, främst för att sporra nya
orienteringsledare och förespråkare.

LANDSLAGSPLAKETT
Utdelas via FSO:s jubileumsårs tillfällen åt de FSO- are som blivit invalda landslaget.

 

Förtjänstmärken

Förtjänstplaketter

Intressemärke

I-Klass

Guldplakett

II-Klass

Silverplakett

Dessutom finns det:
Guldplakett på träplatta
Landslagsplakett
Standard
 

Bronsplakett

 

 

ADRESSER

Hyllningsadress

 

Hyllningsadress

Kondoleansadress

 

Kondoleansadress

Banläggning

Här publiceras material som har att göra med banläggning. I bra tränare kan även litet om banläggning och banläggare har en känsla för träning och tävling.

Banläggningens grunder

 

Utbildningstrappan

1. Förenings banläggning

Kurs för banläggare i en förening

2. FSO Banläggarskola/ för klass 2; dragare KORT 1

Kompletering

Klass 2 kort 

Förnya 1 klass; som utbildare eller facilitator under kurssen

3. SSL banläggarseminariet

För att få 1 klass

Förnya kortet

Efter utbildningen gör föreningen till regionen (FSO)
Man skall delta i utbildning i vilken
Banläggaruppgifter och utbildare
Registrerings avgift 10 euro

Utbildning och Material

Här finns material som kan användas av föreningarna

Utbildning:

Tränarutbildning: FSO arrangerar Nybörjarledare, STG 1 och STG 2 medan SSL arrangerar STG 3 (SVT)

Banläggarutbildning: FSO arrangerar klass 2 och kompletering av klass 1. För att gå från klass 2 till klass 1 måste man gå SSL:s skolning

Föreningsutbildning

Träning och Orienteringstenik:

Torrträning, användning av OCAD i att planera träningar med

3DeRun för att ladda ned GPS rutter från klockan, mm

Övrigmaterial:

Blanketter, förtjänstetecken, mm

Tränarutbildning

Här finns material gällande tränare/ledare utbildning inom FSO. Materialet kan användas i föreningarna för intern utbildning. STG1 utbildning ger förbundet eller föreläsare som förbundet kommit med. FSO utbildar på svenska och SSL på finska.

FSO och FSI ger utbildning på STG1 till STG 2.

En bra tränare behärskar de verktyg som behövs för och i träning. Även banläggningsgrunder är bra att ha koll på.

 

Föreläsnings material:

O-teknik grunder med några exempel av olika träningar

Motoriska och Fysiska färdigheter

Mentala färdigheter

Etik- verksamhetsmiljö

Gästföreläsningar:

Energins betydelse i träning

Diana Haldin, Kost och idrott

Olli Ilander, Vettig vardagskost för unga idrottare

Muskelvård

Ida-Marie Skogvik, Stretchningsguide

Min träning

Mårten Boström, O-teknik = O-fysik

Josefine Engström, Skidorienterare och orienterare

FINLANDS SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUND FSO r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

e-post: fso(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235628-9

Tarja Krum
grenchef
+358-40-621 2560
tarja.krum(AT)idrott.fi

Fredric Portin
förbundstränare
+358-50-516 7304
 fredric.portin(AT)idrott.fi

Bil för läger, till tävling, resa be offert!

RA-Vuokraus

Trycksaker för idrottsföreningar - lätt och behändigt!

Sporttinappi