Utbildning Våren 2018

27.1.2017 Kartritarkurs Borgå (Förlängd anmälan till 20.1)

27.1.2018 OCAD grundkurs i Borgå (Förlängd anmälan till 20.1)

Utbildningar sommaren 2017

Ännu några ledig platser finns kvar till utbildningen! Anmäl dig till tarja.krum@idrott.fi

 

Preliminärt utbildningsprogram

Måndag 17.7

13.30 Föreläsning med Fredric Portin: Min väg till eliten

19.45 Föreläsning åt föräldrarna/ledarna med Fredric Portin: hur kan man stöda barn och

unga i sin idrott, oberoende om de satsar mot elit eller bara för skojs skull vill orientera

 

Tisdag 18.7

09.15 Föreläsning med Caj Snickars om orienteringsanalysverktyget 3Drerun

12.00 Lunch

14.00 Föreläsning med Caj Snickars: Analysera orienteringsprestationen med hjälp av gopro

 

Pris: 30 € båda dagarna (10 € måndag och 20 € tisdag)
Plats: Norrvalla, Vörå

 

 

 

Utbildning och Material

Här finns material som kan användas av föreningarna

Utbildning:

Tränarutbildning: FSO arrangerar Nybörjarledare, STG 1 och STG 2 medan SSL arrangerar STG 3 (SVT)

Banläggarutbildning: FSO arrangerar klass 2 och kompletering av klass 1. För att gå från klass 2 till klass 1 måste man gå SSL:s skolning

Föreningsutbildning

Träning och Orienteringstenik:

Torrträning, användning av OCAD i att planera träningar med

3DeRun för att ladda ned GPS rutter från klockan, mm

Övrigmaterial:

Blanketter, förtjänstetecken, mm

Tränarutbildning

Här finns material gällande tränare/ledare utbildning inom FSO. Materialet kan användas i föreningarna för intern utbildning. STG1 utbildning ger förbundet eller föreläsare som förbundet kommit med. FSO utbildar på svenska och SSL på finska.

FSO och FSI ger utbildning på STG1 till STG 2.

En bra tränare behärskar de verktyg som behövs för och i träning. Även banläggningsgrunder är bra att ha koll på.

 

Föreläsnings material:

O-teknik grunder med några exempel av olika träningar

Motoriska och Fysiska färdigheter

Mentala färdigheter

Etik- verksamhetsmiljö

Gästföreläsningar:

Energins betydelse i träning

Diana Haldin, Kost och idrott

Olli Ilander, Vettig vardagskost för unga idrottare

Muskelvård

Ida-Marie Skogvik, Stretchningsguide

Min träning

Mårten Boström, O-teknik = O-fysik

Josefine Engström, Skidorienterare och orienterare

Banläggning

Här publiceras material som har att göra med banläggning. I bra tränare kan även litet om banläggning och banläggare har en känsla för träning och tävling.

Banläggningens grunder

 

Utbildningstrappan

1. Förenings banläggning

Kurs för banläggare i en förening

2. FSO Banläggarskola/ för klass 2; dragare KORT 1

Kompletering

Klass 2 kort 

Förnya 1 klass; som utbildare eller facilitator under kurssen

3. SSL banläggarseminariet

För att få 1 klass

Förnya kortet

Efter utbildningen gör föreningen till regionen (FSO)
Man skall delta i utbildning i vilken
Banläggaruppgifter och utbildare
Registrerings avgift 10 euro

FSO´s förtjänstmärken, plaketter och standar

 

FÖRTJÄNSTMÄRKEN AV II OCH I KLASS
Utdelas huvudsakligen för arbets- och annan förtjänstfull insats inom och för FSO.
Med detta jämställes vägande insatser inom distriktenas
orienteringsutskott och olika SSL-instanser.
Personens aktivitet och resultat är av avgörande betydelse

FÖRTJÄNSTMÄRKET AV I KLASS ÄR FSO:s HÖGSTA UTMÄRKELSE
och skall därför utdelas rätt så begränsat.
Förutsättes att man tidigare erhållit II klass förtjänstmärke

FÖRTJÄNSTPLAKETTERNA
Dessa har lägre rangordning (värde) än förtjänstmärkena och
kan tilldelas såväl personer ann föreningar  institutioner).
Förbunds- eller distriktinsats är ej obligatorisk för erhållande av dessa,
utan föreningsarbete eller annan insats för orienteringssporten kan premieras.

STANDARET
Utdelas i första hand till föreningar (institutioner).
Kan även ges åt person som fått  allt annat.

INTRESSEMÄRKET
Utdelas både åt FSO:are och  utomstående, främst för att sporra nya
orienteringsledare och förespråkare.

LANDSLAGSPLAKETT
Utdelas via FSO:s jubileumsårs tillfällen åt de FSO- are som blivit invalda landslaget.

 

Förtjänstmärken

Förtjänstplaketter

Intressemärke

I-Klass

Guldplakett

II-Klass

Silverplakett

Dessutom finns det:
Guldplakett på träplatta
Landslagsplakett
Standard
 

Bronsplakett

 

 

ADRESSER

Hyllningsadress

 

Hyllningsadress

Kondoleansadress

 

Kondoleansadress

FINLANDS SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUND FSO r.f.

Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-9-701 02230
e-post: fso(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235628-9

Tarja Krum
grenchef
+358-40-621 2560
tarja.krum(AT)idrott.fi

Fredric Portin
tränare
+358-50-516 7304
 fredric.portin(AT)idrott.fi

Bil för läger, till tävling, resa be offert!

RA-Vuokraus

Trycksaker för idrottsföreningar - lätt och behändigt!

Sporttinappi